V terapii
Individuální terapie pro dospělé v Brně
Vše, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé
List Efezanům
Jakub Štambera
Mgr. Jakub Štambera
Klinický psycholog a psychodynamický terapeut

Vystudoval jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně pracoval 7 let ve zdravotnictví, kde jsem získal atestaci z klinické psychologie. Pracoval jsem v psychologické ambulanci i v nemocnici na několika odděleních (závislosti, psychoterapeutický stacionář, soudně nařízené léčby a psychózy a další).

Při práci s klienty vycházím z principů psychoanalytické psychoterapie. Psychoterapie je proces, který často vede do hloubky a je dobré mít vedle sebe průvodce, který má odborné prostředky k tomu, aby léčba probíhala v bezpečí a bez bloudění v kruzích. Cílem spolupráce je snaha porozumět psychickým potížím v souvislostech, v jakých vznikly a čím jsou ve vztazích udržovány.

V oboru se nadále vzdělávám, absolvuji další kurzy, semináře, konference. Nedílnou součástí mé práce je supervize a intervize. Jsem ve výcviku psychodynamické psychoterapie s ukončenou teoretickou částí i skupinovou a individuální sebezkušeností v počtu přes 850 hodin.

Kde mě najdete

Terapie pod Špilberkem
Údolní 5,
602 00 Brno
I. patro vpravo (zvonek č.5.) 8.00 - 17.00
Ordinace

S čím vám mohu pomoci

Mým cílem je poskytnout Vám odbornou a účinnou terapeutickou pomoc v náročné životní situaci.

Krize v práci
Stres, únava z nadměrné zátěže a přepracování, konfliktní vztahy na pracovišti, nedostatek smyslu z práce.
Partnerské a rodinné problémy
Hádky a konflikty s dětmi, rodiči, partnerem; těžký rozchod; ne/přiznaná nevěra; žárlivost; setrvalá nerozhodnost kolem vztahu.
Osobní krize
Neklid, úzkosti a panika, osamělost, špatné nálady a deprese, pocity beznaděje a prázdnoty, sebeobviňování, podceňování se, ztráta sebehodnoty, potíže se spánkem, psychosomatické nemoci.
Potřeba vyrovnat se s minulostí
Nedokáži se vyrovnat se ztrátou nebo traumatem, neměl(a) jsem šťastné dětství, prožil(a) jsem něco velmi bolestného.
Život s diagnózou
Mám diagnostikovanou neurotickou nebo úzkostnou poruchu, trpím závislostí na alkoholu nebo lécích a potřebuji následnou péči, mívám epizody deprese, pokusil(a) jsem se o sebevraždu, byla mi doporučena psychoterapie.
Osobní rozvoj
Chci se lépe poznat a pracovat na sobě.

Skupinová psychoterapie

Co je skupinová psychoterapie?

Metoda psychoterapie, ve které terapeut pracuje se členy skupiny, kteří si mezi sebou sdílí své příběhy, zkušenosti a emoce, vzájemně na sebe reagují a tvoří vztahy, ve kterých je možné objevit a zpracovat jak vnitřní konflikty z minulosti, tak neřešené emoční potíže v bezpečné atmosféře skupiny.

Jak probíhá skupinová terapie?

V psychodynamické terapeutické skupině nechává terapeut členy mluvit o aktuálních i starších problémech a pomáhá jim rozvinout hlubší porozumění vlastním pocitům, myšlenkám a motivacím.

Je lepší skupinová nebo individuální psychoterapie?

Obě mají své výhody. Ve skupině je díky skupinové dynamice možné rychlejší odhalení vnitřních konfliktů. Skupinová terapie může také poskytnout příležitost klientům pracovat na sociálních a mezilidských dovednostech, které mohou být užitečné pro zlepšení vztahů v jejich životě.

Pro koho je skupinová terapie vhodná?

Skupina je vytvořena pro lidi v životní krizi, lidi trpící úzkostmi, poruchami nálady nebo vztahovými problémy. Členství ve skupině předchází úvodní rozhovor s vedoucím terapeutem.

Jaká je frekvence skupiny?

Skupina se schází 1× týdně a sezení trvá 90 min.

Kolik stojí skupinová psychoterapie?

Cena za jedno skupinové sezení je 400 Kč.

Ceník

Individuální terapie

Sezení trvá 45 — 50 minut.

Ze sezení je možné se omluvit 48 hodin dopředu zdarma, jinak je třeba uhradit 100% ceny.

Doporučená frekvence sezení je 1× týdně.

1000 Kč / sezení

Skupinová terapie

Skupina se schází 1× týdně a sezení trvá 90 min.

400 Kč / sezení

Objednejte se

V případě potřeby využijte e-mail jakubstambera@vterapii.cz nebo telefon +420 608 228 612